Home > Notice > 智能交易接口正式开放

智能交易接口正式开放

publish time:2018-09-21 15:56:57 publisher:IBAT-数字资产管家!


尊敬的用户:

为方便大家参与交易,本站的智能交易接口(API)已经面向所有用户开放,欢迎申请使用。


风险提示

使用API存在使用不当、差错或交易失败等,因而存在造成各种损失的风险,一旦因使用API而造成损失的,本站不承担任何担保或补偿责任,请谨慎使用!


                                                                                                                                                               IBAT2018.9.20联系我们
[email protected]

CopyRight© 2013-2018 ibatcoin.com地址:Ratana Plaza phnom penh